Frekventované otázky

přejít na seznam otázek

K čemu je služba pripravto.cz dobrá?

Služba je vhodná pro přípravu nábytku, návrh konstrukce, správu a vytváření technické dokumentace pro výrobu, produkci nábytku a správu zakázky v případě interiérového designéra.

Kdo službu může používat?

Službu může používat registrovaný uživatel. Obvykle se jedná o truhláře, živnostníky společnosti vyrábějící či dodávající nábytek, designéry a podobně. Na okamžité použití je potřebný pouze internetový prohlížeč.

Na jakých platformách je služba dostupná?

Většina současných prohlížečů je umožňuje přístup na službu bez omezení. Doporučujeme používat Firefox nebo Chrome. V prohlížeči Firefox jsou dostupné, některé zajímavější funkce, jako možnost tlačítka zpět při navrhování bez nutnosti obnovit objekt.

Jak se zaregistrovat?

Otevřete v novém panelu registraci a postupně zadejte tyto údaje:
 • Váš email, aktuální rok (2018) a odsouhlaste podmínky užívání
 • vyplňte kód z emailu, zadejte telefoní číslo(SMS) a několik obecných informací
 • kód přijatý přes SMS

Jak se provádí přihlášení?

Kliknete na Přihlásit se v pravém horním rohu a vložíte své uživatelské jméno a heslo. Pokud účet nemáte zaregistujte se zde.

Zobrazení na mém monitoru nebo mobilním zařízení je malé nebo příliš velké?

V případě problémů se zobrazením je možné aplikaci přiblížit případně oddálit za použití tlačítka [Ctrl] a otočením kolečka na myši. Případně v menu prohlížeče vvybrat Zobrazení a přiblížit nebo oddálit.

U obrázků produktů se mi někdy zobrazují stará nebo neaktuální data. Co s tím?

Moderní prohlížeče používají optimalizace rychlost v podobě tzv. cache paměti, která může často zobrazit původní obrázek. Často v tomto případě pomůže vybrat produkt a vybrat tlačítko Aktualizovat. Druhá možnost je používat klávesu [F5], která zajistí, že prohlížeč provede vynucenou aktualizaci dat v paměti.

Jak se provádí vytvoření produktu?

Jednotlivé vložené funkce pro elementy se v pořadí, v jakém jsou v zadání následně aplikují na produkt, který se tím sestaví. Např. vložením korpusu do prázdného produktu se vytvoří pouze korpus. Šablony ovlivňují způsob návrhu konstrukce > proto se obvykle používá volný_návrh. Bližší informace jsou dostupné v QuickStartu.

Jak upravím poměr vizualizace přímo produktu, když část produktu chybí?

Uživatel má možnost upravit velké části vizualizace od pozice kamery, pokud používá Půdorys a tím tedy i způsob vizualizace. Pokud tedy například následně uživatel v nastavení změní poměr velikost vizualizace z např. [800,600] -> [600,800] může následně například hodně vysoké produkty vidět správně.

Jak pozicovat vytvořené produkty?

Nejrychlejší způsob pro určení pozice produktu je použít funkci Půdorys kde uživatel může vytvářet celou scénu.

Jaké základní nábytkové produkty je možné konstruovat?

 • Kuchyně a kuchyňské objekty
 • Koupelnové objekty
 • Interiéry a kancelářské produkty
 • Různé druhy korpusového nábytku
 • Obývací stěny a různé další skříňové objekty
 • Stolní nábytek, šatní skříně a lehací nábytek, postele
 • A další konstrukce v kombinaci s variantou vlastní aplikace Universal a programem Blender

Jaké jsou klíčové vlastnosti?

 • Konstrukce - nábytek a interiéry
 • Technologická příprava výroby
 • Automatická výkresová dokumentace do DXF a SVG s možností úpravy
 • Kalkulace spotřeby a propočty pro produkty
 • Nářezové plány
 • Kusovník
 • Databáze produktů, materiálů a jiných objektů
 • Možnosti automatické vizualizace a dotvoření vizualizace na svém PC
 • Zobrazení 3D náhledu ihned v aplikaci
 • Kontrola několika částí přípravy výroby najednou

Jak zkopíruji produkt?

Vytvořit kopii je jednoduché stačí změnit původní produkt a změnit označení např. původní stul na stul1 a potvrďte vytvoření, systém vytvoří následnou kopii.

Jak zkopíruji produkt nebo nábytkový element z jiné zakázky?

Při kliknutí na zakázku je možné kliknout na Produkty v zakázce, do tohoto místa se ukládají informace pro vytvoření produktu. Při kliknutí na tlačítko přidat dojde k vytvoření produktu v zakázce.

Jak použiji produkt pro jinou nebo zakázku?

Jednotlivé zakázky nyní ukládají zadavácí dokumentaci pro jednotlivé produkty. Tento přístup je dostupný přes Zakázky -> vyberte zakázku a Produkty přímo na zakázkce.

Jak mohu mít celou scénu s zdi a udělat vizualizaci?

Uživatel může v půdoryse přidat dané zdi a vybranou zeď upravit přímo příkazem Editovat produkt který obsahuje jednotlivé šipky pro změnu. A v nastavení zdi vybrat materiál GLASS.

Jak zkopíruji produkt z aplikace do jiné instance aplikace?

Ideálně vytvoříte zakázku a v ní při kliknutí na produkty jsou dostupné odkazy, které při zkopírování k jinému uživateli, vytvoří data znovu přes příkaz Převést. Případně je možné využít Šablony - na úrovni Produktu klikněte na Sdílet tímto vytvoříte univerzální odkaz pro svého kolegu či pro zákazníka.

Jak udělám nejrychleji korpus?

Pouze kliknutím na Korpus a následně na tlačítko Vytvořit. Vytváření je dostupné na tlačítko + Produkt.

Jak použít přidání rozdělení?

Vložte funkci add_dividers a přes editaci do parametru ar_dist vložte např. [300,1,1]. Dojde k vytvoření 3 prostorů 0,1,2 a nultý má rozměr 300. První a druhý mají prostor vůči sobě poloviční > 1:1.

Jak se zadávají materiály?

Materiály se zadávají formou řetězce kódu objektu v databázi > tedy např. H1111 je zadání materiálu. Na většině míst, je možné zadat tento údaj prostě H1111. Pokud vytvoříte v Databázi materiál BK následně můžete psát BK.

Proč jsou základní platby měsíční a na uživatele? Proč nejsou stejně jako u podobného softwaru např na úplné bázi tedy celkové náklady na licenci?

Prostý důvod řešení přes měsíční/roční platby je výhodnější z ekonomických důvodů pro uživatele, umožňuje např. firmě zvýšit množství uživatelů služby v období vyšších zakázek a na druhou stranu v době nižší poptávky snižovat efektivně náklady.

Je možné provozovat službu na odděleném serveru?

Ano je to možné s variantou Enterprise. Tím je možné například mít doménu vyrobanabytku.pripravto.cz. Kontaktujte nás na adrese info@pripravto.cz s informacemi.

Je možné upravit jednotlivé moduly pro vlastní potřebu?

Ano je to možné varianta Enterprise umožňuje tyto úpravy. Pro více informací nás můžete kontaktovat na adrese info@pripravto.cz .

Jakým způsobem mohu připravit výkresovou dokumentaci na jednotlivé stěny?

Služba Připravto umoňuje sérii výstupů, kdy nejpoužívanější výstupy pro DXF formát v podobě 3D dxf, kde uživatel po otevření může postupně otáčet se scénou a udělat například jednotlivé pohledy na scénu.

Na jaké úrovni je aplikace po stránce možností?

V oblasti přípravy, správy a generování dat pro výrobu a přípravu nábytku je již na dobré úrovni. V případě vytváření výrobků s volnou konstrukcí je vhodné používat např. webové prostředí v kombinaci s programem Blender.

Lze používat řádkový klient?

Ano část aplikace je dostupná i např. v programu w3m.

Je služba dostupná i v případě pracovní cesty/návštěvy zákazníka? Mohu provádět nějaké úpravy z mobilního zařízení?

Ano, přístup a úpravy dat na službě z mobilních zařízení je možné.

Jakým způsobem získám data ze služby?

V zásadě je několik možností. Nejjednodušší je v přes odkazy CSV/TISK na jednotlivých stránkách. Dále jsou dostupná i další data přes částečné cestu /json/ a /xml/. Služba mimo to vytváří data pro výkresovou dokumentaci v podobě upravitelného SVG a DXF ve 2D a 3D DXF. V neposlední řadě je zde možnost manipulace s daty přes další programy.

Jaké programy se službou spolupracují?

Služba má přímé propojení s programem Blender. Programy Inkscape a DraftSight je možné použít pro úpravy a dokončení výkresové dokumentace. Dále je dostupné ocapi propojení pro vlastní napojení služby na ostatní aplikace například v podobě Informačního systému, či výstupů na CNC stroj.

Je potřeba načítat zakázku pokud chci vidět data o zakázce jako je Optimalizace a Kalkulace?

Není, stačí na úrovni zakázek přejít na zakázku a v její historii. vybrat požadovanou kalkulaci/optimalizaci a mělo by dojít k vykreslení poslední verze. Zobrazené nářezové plány jsou vždy poslední nářeové plány, které je možné získat.

Jaké výhody mi služba přináší oproti obvyklé aplikaci?

Efektivitu dostupnosti a možností zjišťování informací v různých situacích například u zákazníka přes tablet či mobilní telefon. Rychlost návrhu a možnosti vysoké přizpůsobivosti použití. V případě použití s OCAPI, také napojení na ostatní aplikace a možnost obousměrné komunikace.

Jakým způsobem se dá se službou pracovat efektivně?

Například je možné rozdělanou práci dodělat na jiném místě z dostupného mobilního prostředku, či vytvořit 2 a více variant stejné zakázky a jednoduše porovnat různé kalkulace, které služba automaticky vytvoří. Případně je možné se zpětně dívat na různé verze.

Jak službu začít používat?

Začátek práce s aplikací je rychlý. Doporučujeme proto nejdříve začít s registrací, následně projít Rychlý návod. Ideálně se následně dohodnout na školení, ve kterém budou vysvětleny základní postupy a použití, tak aby uživatel mohl okamžitě začít službu používat a ztratil tak minimum času.

Jak využít službu na maximum?

Např. pokud chcete využít současných možností a máte širokoúhlý monitor a novější operační systém, můžete se pokusit rozdělit záložky a taby v prohlížeči na samostatná okna a mít tedy zobrazené např. zadání produktu a kalkulaci a rychle pomocí klávesy [F5] obnovit data a následně okamžitě vidět změny.

Má služba dostupné klávesové zkratky?

V současnosti jsou na některých částech dostupné klávesové zkratky. Např. část půdorys umožňuje práci používat WASD pro manipulaci s produktem. Jsou zde však dostupné triky, které mohou práci značně zrychlit. Hlavní klávesou pro zadávání ve formulářích je klávesa [TAB] > která umožňuje rychle přeskakovat mezi políčky. Další vhodná klávesa je [F5], která obnoví načtenou stránku - např. při změně dat.

Jak se služba chová v případě mazání objektů?

V každém případě, kdy dochází k možnosti smazání objektů služba vyvolá dialog, kde uživatel potvrdí či zamítne úkon.

Můžu obnovit smazané objekty?

Pokud je daný produkt uložený v zakázce, nachází se jeho poslední zápis přímo i v zakázce > Produkty. Avšak obecně smazané objekty nelze obnovit. Pokud potřebujete např. obnovit smazanou zakázku a získat z ní data, je to možné. Služba používá dvě nezávislé řešení pro případnou potřebu obnovy dat. Pro bližší informace kontaktujte podporu nebo přečtěte další.

Jak obnovit smazané objekty?

Služba nabízí dvě možnosti. První je použití příkazu revert akce na předchozí provedenou revizi dat uživatele. Druhá možnost je obnova dat ze zálohy skrz zálohovací systém serveru z každého dne. Pro obě možnosti nás kontaktujte.

Po neúspěšných pokusech při přihlášení, se již nezobrazí aplikace. Co s tím?

Kontaktujte podporu na support@pripravto.cz, připravte si své ID číslo a uživatelské jméno.

Služba se mi líbí. Co můžu udělat?

Ojednejte si aplikaci přes funkci Předplatné - https://pripravto.cz/about/subscribe Tím zajistíte spolehlivější běh služby a pomůžete nám s rozvojem.

Obsah stránky

Příprava, výroba, nábytek a interiéry. Služba Připravto.cz - připravujte technickou dokumentaci pro výrobu nábytku.

© 2013-2018 pripravto.cz | Kontaktujte nás | Legal