Změny a stav služby

29-05-2016

vylepšení a opravy v zobrazení výkresů nábytku a manipulace

26-05-2016

 • předělání současného generování přehledu a faktury ze zakázky na HTML jedná se o rychlejší způsob než předešlé PDF a umožní lepší variabilitu

24-05-2016

 • přidání možnosti skrývat nábytek a rychleji vytvářet vizualizaci pro uživatele
22-05-2016

převod na nový typ výkresů a půdorysu pro zobrazení a manipulaci s nábytkem

20-05-2016

vylepšení a zrychlení nábytkových šablon pro jednodušší návrh a vyhledávání

18-05-2016

 • zpracování testovací verze pro přenos dat nářezových plánů do nářezové a formátovací pily

16-05-2016

 • opravy v půdorysu > zajištění správného zobrazení v prohlížeči

12-05-2016

 • odstranění starého již nepoužívaného kódu pro použití pickle share

08-05-2016

konstrukce nábytkové zásuvky nyní obsahuje nastavení pro velikost úchytky

06-05-2016

 • opravy pro správu předplatného a vybrání plánu pro předplatné pro službu Připravto

05-05-2016

 • oprava pro vytváření položek v databázi (materiálů) > správné nastavení pro kontrolu zápisu čísel

03-05-2016

 • vylepšení překladů, které byly někde zaměněny za překlad v nastavení

01-05-2016

opravy pro vizualizace správných směrů dle materiálů > zde bude potřeba předělat knihovnu materiálů

29-04-2016

 • opravy pro vytváření a zpracování předplatného pro uživatele, nyní je uživateli odeslán e-mail s odkazem na fakturu

27-04-2016

 • vytváření nábytkového produktu nyní lépe kontroluje zadané rozměry pro velikosti

26-04-2016

 • kalkulace nábytkových prvků nyní převedena na jednodušší systém správy pro parametrů pro obrábění > přímo z DB, podobně jako u olepení/materiálů

25-04-2016

 • nábytkové šablony doplnění nových šablon pro kuchyně a horní skříňky, které obsahují rámové dveře

23-04-2016

 • kalkulace nyní obsahuje možnost používat přímo položky s délkovou mírou m a díle záměnu parameters za arg

21-04-2016

 • doplnění externích modulů a malé opravy pro šablony a rozdělení nábytkových šablon na kuchyň, horní skříňky, spodní a podobně

17-04-2016

 • vylepšení zobrazení jednotlivých funkcí v podobě nezobrazení obrázku parameteru s předponou "app"

15-04-2016

 • soustavné vylepšování výkresů > následující aktualizace přinese velké úpravy ve výkresech

13-04-2016

 • možnost definovat rovnice a proměnné v definici produktu a jednotlivých částech návrhu nábytku

12-04-2016

 • opravy při zápisu do záznamu operací provedených uživatelem

10-04-2016

 • aktualizace služby a vylepšení překladů stránek služby, které neobsahovali dříve překlad

09-04-2016

 • vylepšení pro šablony > možnost změny materiálu a zlepšení převodu produktu do scény

07-04-2016

 • odstranění zápatí stránky > zjednodušení designu a rozložení stránky

05-04-2016

 • vylepšení zobrazení rozložení doplňků > přesunutí funkcí do doplňků

03-04-2016

 • opravy v zobrazení novinek a oprav na službě, tak aby byly lépe rychle přístupné

02-04-2016

další zlepšení pro použití a zobrazování šablon > přidání zobrazení vizualizace

29-03-2016

 • opravy vzhledu webu a opravy umístění funkcí na službě > týká se hlavně externích částí

26-03-2016

vylepšování vzhledu webu a zlepšení orientace na webu

24-03-2016

 • přidání funkcí pro doplňkové funkce a

22-03-2016

 • velké vylepšení pro šablony a zrychlení práce se šablonama produktů a sestav

20-03-2016

 • přidání nových voleb pro vizualizace příblížení a možnost přepnout kameru do ORTHO

18-03-2016

 • opravy vizualizace a automatických zacílení kamery pokud byl produkt pouze z rotovaných dílců

16-03-2016

 • změny pro Threejs 3D zobrazení

14-03-2016

 • možnost vytvářet neveřejné šablony pro sdílení mezi uživateli

12-03-2016

 • změna fungování výpočtu pro výrobní zápis operací v kalkulaci

10-03-2016

 • vylepšení použití v nastavení > nyní je systém pro nastavení kopletně zjednodušen a přeložen, tak aby i mírně pokročilý uživatelé mohli jednoduše upravit nastavení

08-03-2016

 • opravy v registraci a vylepšení kontroly uživatele a zjednodušení zadávání ověřovacích kódů

07-03-2016

 • odstranění použití knihovny jsonpickle ve prospěch přímého použití JSON modulu

06-03-2016

 • vylepšení možnost zobrazení a vykreslení hran přímo ve vizualizaci > dle materiálu

04-03-2016

 • opravy jmen funkcí a vylepšení překladů

02-03-2016

 • vylepšení logování operací pro delší zápis operací a přímou kontrolu / záznam chybových hlášení aplikace

28-02-2016

 • vylepšení šablon pro spouštění a zápis, které jsou dostupné na webu

26-02-2016

 • nový default pro přední plochy "101" - bílá a "NOPRODUCT" pro viditelnost > dílec, který není v CSV, kalkulaci a optimalizace

24-02-2016

 • přidání dalších modulů pro Editor a ocapi > tvorba slovníků pro elementy a přidání dalších funkcí

22-02-2016

 • ovládání návrháře produktů > možnost používat klávesové zkratky

20-02-2016

 • přidání timeout možností pro API propojení s ocproxy

18-02-2016

 • vylepšení registrace na ocproxy > kontrola telefonního čísla a vylepšení popisů

16-02-2016

 • vylepšení ostatních modulů - modul pro vytváření slovníků

15-02-2016

 • zobbraz chybějící díly v optimalizaci na začátku

13-02-2016

 • přidání nového serverového modulu pro zrcadlení produktů v ose X

11-02-2016

 • Vylepšeování tvorby produktu - přidání klávesových zkratek a návrat v historie Firefoxu

09-02-2016

 • Editor spouštění poslední funkce serveru opakovaně bez potřeby výběru

07-02-2016

 • Funkce pro korpus nyní obsahuje materiál a základní tloušťku pro jednotlivé díly

05-02-2016

 • vylepšení exportu pro CSV materiály > přímý export Python objektů

02-02-2016

 • oprava pro výkresy elementů a vylepšení okrajů výkresů

30-01-2016

 • ladění pro správné ukončení programu v případě neočekávané situace

28-01-2016

 • úpravy pro tvorbu návrhů > zjednodušení přesunu a změny pořadí vložených částí přes označení (šipky pro přesun nahoru a dolu)

26-01-2016

 • nové 3D zobrazení s pomocí WebGL a formátu DAE, kdy uživatel může vidět celou vlastní scénu přímo v prohlížeči. 3D je v Půdorysu

24-01-2016

 • nové externí moduly dostupné přímo ze serveru > například možnost generovat zdvojené desky tupl, či přegenerovat výstupy pro olepení

22-01-2016

 • proxy pro podporu aktualizace dat bez nutnosti restartu proxy

20-01-2016

 • externí funkcionalita pro generátor schodů, příček, schodnice a stupnice

18-01-2016

 • úpravy pro zobrazení stránek s nápovědou v aplikaci

16-01-2016

 • přidání funkce pro nahrazování přímo do editoru pro API volání

14-01-2016

 • zvýšení limitu pro vykreslování většího množství produktů najednou

12-01-2016

 • testování vytváření schodů, podstupnic, stupnice a i schodnice v celém prostoru, systém nyní za pomocí API umí vytvářet složitější konstrukce i s výpočty pro úhly jako jsou schody.

10-01-2016

 • přidání kontroly na uložení pokud uživatel odejde ze stránky pro vytváření dílců

08-01-2016

 • vylepševání funkcionality pro OCAPI propojení, logování úkonů

06-01-2016

 • oprava chyby kdy uživatel mohl zadat kratší zápis pro olepení > následně vedlo k chybě

04-01-2016

 • oprava chyby kdy uživatel při použití zásuvek nebo dvířek bez úchytek došlo k zapsání úchytky k dílci

02-01-2016

 • možnost zadat parametry vzdálenosti pro kolíkové spoje v podobě pole, tedy uživatel může zadat přímo jednotlivé vrtání

28-12-2015

 • vylepšení možnosti aktualizace uživateslkých dat v podobě zásuvek, skříní, stolů a jiných návrhů nábytku z Připravto

26-12-2015

 • nahrání nových modelů do uživatelských instalací, každý uživatel nyní může používat modely židlí, kování a podobně pro své vizualizace

22-12-2015

 • zpřístupnění aktivních funkcí pro vložení čela, zadního dílu a vylepšení vlastních návrhů pro konstrukci nábytku

20-12-2015

 • přidání částí certifikátů pro TLS > lepší dostupnost šifrovaného spojení

18-12-2015

 • vylepšení použití ocapi napojení v Python 3

15-12-2015

 • zpracování nových modelů pro vizualizace ve formátu COLLADA, v průběhu Vánoc budou jednotlivé modely přidány

14-12-2015

 • příprava systému pro vytvoření obchodních podmínek a možnostem pronájmu

12-12-2015

 • další vylepšení převodu pro export pro PDF pro práci s položkami

09-12-2015

 • přidání nové funkce pro vytváření pole prostorů add_area_array(), funkce určené pro vytvoření různě postra

08-12-2015

 • opravy pro export do PDF a zpracování funkčních překladů

05-12-2015

 • přidání nových funkcí pro vkládání add_front() a add_back(), funkce určené pro přidání přední a zadní korpusové desky

04-12-2015

 • vylepšení zobrazení informací logů

03-12-2015

 • oprava registračního formuláře

29-11-2015

 • aktualizvaný server test i hlavní na verzi 2.2906

27-11-2015

 • práce v půdorysu, lepší klávesové zkratky a rychlejší nastavení

25-11-2015

 • vylepšení a zpracování při registraci > lepší přehled nad požadavky

24-11-2015

 • vylepšení správy externích modelů a jejich vizualizací > cílem je nabízet uživatelsky příjemnější vizualizaci

23-11-2015

 • možnost vytvářet produkt bez přidání automatického kování

21-11-2015

 • přidání kontroly uložení při opštění /products/create a /products/planview

19-11-2015

 • přidání více testů pro 2D,3D výkresovou dokumentaci

17-11-2015

 • úpravy při zpracování požadavků z web stránek přes příkaz Convert (Převést)

15-11-2015

 • bezpečností úpravy ve zpracování některých požadavků

14-11-2015

 • vylepšení zpracování a vizualizací materiálů v podobě MIRROR(ZRCADLO) a GLASS(SKLO)

12-11-2015

 • přidání více testů a rozšíření možností testování aplikace

10-11-2015

 • vylepšení registrace > přesnější postup v registraci

09-11-2015

 • aktualizace test serveru na verzi

08-11-2015

 • testování zobrazení položek v PlanView a přenos do vizualizace

05-11-2015

 • opravy v přenosu dat mezi Připravto a CAM službou pro obrábění a zpracování obrábění

01-11-2015

 • nové možnosti v ocapi a externím přístupu ke službě připravto a vylepšení ovládání GUI

29-10-2015

 • katalog produktů zjednodušení přenosu a možnost vymazání součásných produktů

28-10-2015

 • nové možnosti zpracování zakázek a zobrazení stálého katalogu

24-10-2015

 • oprava add_element při použití změny rozměru nedošlo k posunu pozice

22-10-2015

 • zrychlení kreslení výkresové dokumentace

20-10-2015

 • nové možnosti při používání tvarového obrábění a použití tvarů

18-10-2015

 • aktualizace test server > nové možnosti profilů pro nastavení

17-10-2015

 • vylepšení výstupů pro přehled > lepší řazení a zjednodušení výstupů a zlepšení kvality

15-10-2015

 • spuštění kódu v editoru přímo ve výběru z nastavení bez nutnosti načíst

13-10-2015

 • testování možnosti profilů v nastavení a kopie produktů pro vytvoření nábytkového dílu nebo sestavy a několika kopií

10-10-2015

 • aktualizace test serveru, testování návrhů a nábytku

08-10-2015

 • změny a přidání překladů pro zobrazení půdorysu a úpravy rozhraní v půdorysu

06-10-2015

 • vylepšení PDF výstupu a přehledu pro vlastní výstupy a úpravu formátu

04-10-2015

 • vylepšení uživatelského rozhraní pro Editor > zobrazení výstupu

03-10-2015

 • odstranění přebytečných modálních oken v kalkulaci a optimalizaci > zjednodušení rozhraní

02-10-2015

 • přidání kontroly při nahrávání souborů

28-09-2015

 • aktualizace test server

27-09-2015

 • přidání přísnější ochrany proti vyššímu zatížení serveru na OCPROXY

26-09-2015

 • přidání více pohledů SVG do zobrazení půdorysu

25-09-2015

 • vylepšení kreslení při více produktech > mohlo dojít k posunu produktu

24-09-2015

 • opravy ve vytváření obrábění a tvarů > mohlo dojít ke špatnému zápisu parametrů

20-09-2015

 • aktualizace serveru a aktulizace dat na serveru
 • nová verze 2.629

18-09-2015

 • automatické zpracování výroby a tvarů > funkční index -1 na poslední díl

16-09-2015

 • úpravy vytváření a nastavení reportů možnost lépe připravit individuální výstup

14-09-2015

 • vylepšování práce při vytváření produktů > možnost vytvářet vizualizace

12-09-2015

 • testování možnosti zobrazení části produktu v návrhu a vizualizace

11-09-2015

 • vylepšení šablony návrhu produktu pro rychlejší organizaci a méně překlikávání

09-09-2015

 • optimalizace nyní zvýrazňuje, dílce které nejsou v optimalizaci obsaženy

07-09-2015

 • oprava chyby v JS > která způsobovala částečnou nefunkčnost návrhu
 • oddělení funkcí v js

06-09-2015

 • aktualizace hlavního serveru na verzi 2.2583
 • převodu všech databází produktů

05-09-2015

 • možnost přetahování zápisů ve vytváření produktu > zrychlení práce

03-09-2015

 • převod zápisu produktů data_functions na jednodušší systém

01-09-2015

 • aktualizace uživatelského rozhraní pro editor a nastavení > jednodušší správa nastavení

29-08-2015

 • rozšiřování dokumentace a ukázkových dat pro uživatele

27-08-2015

 • testování propojení přes ocapi a v Editoru

25-08-2015

 • opravy pro zpracování výroby a vylepšení přenosu

23-08-2015

 • v experimental je dostupný Python (Brython) editor pro pokročilé ovládání aplikace
 • plánovaná aktualizace služby na hlavním serveru

20-08-2015

 • oprava chyby ve 3D zobrazení, když byl produkt prázdný

18-08-2015

 • možnost stažení všech dat o aktivních produktech najednou přes /json/products_all

16-08-2015

 • oprava pozice pro umístění popisků na výkresy

14-08-2015

 • aktualizace ocapi a vylepšení běhu pro ovládání služby přes skriptování

12-08-2015

 • vylepšení tvarů a zpracování obrábění

10-08-2015

 • překlady a zpracování funkcí na produktu

08-08-2015

 • nepřesné předávání jména dílce pro mazání s Unicode > chyba při vytváření

06-08-2015

 • testování tvarů, obrábění a přenosu data do CAM aplikace

04-08-2015

 • vylepšeování nastavení obrábění - vrtání ze stran

02-08-2015

 • aktualizace aplikace na verzi 2.2460

30-07-2015

 • vylepšování zobrazení půdorysu - přidání kót

28-07-2015

 • vylepšení kontroly vložených parametrů při vytváření produktů

26-07-2015

 • nové 3D zobrazení s tvary a obráběním přímo ve výkresové dokumentaci

24-07-2015

 • vylepšování externího připojení přes API

22-07-2015

 • uživatelské nastavení a možnosti ovlivnění nastavení

20-07-2015

 • vylepšení kvality vizualizací při kreslení dle tužky

18-07-2015

 • chyba při převodu dat z při vytváření produktu se jménem ve formátu 11_11

16-07-2015

 • chyba u výkresové dokumentace při zadání délky kóty 0

14-07-2015

 • práce na vylepšení výkresové dokumentace > více barev, výplně a a tvary na výkresové dokumentaci

14-07-2015

 • improvments for new drawings > more colors, shading and all shapes on drawings

12-07-2015

 • při používání programu Chrome a kroku zpět při tvorbě se neauktualizují data je potřeba Aktualizovat stránku přes F5 nebo tlačítko Obnovit
 • jiná možnost je používat kolečko pro otevření pohledu na obrázek

10-07-2015

 • tvary a spoje a řezy mají nyní více možností

07-07-2015

 • vylepšování odesílání chyb při tvorbě nového nábytku

06-07-2015

 • lokální uložené nastavení při přepisování nastavení je nyní možné se pokusit aktualizovat

04-07-2015

 • nové zpracování a vylepšení hlášení chyb při zpracování produktu

02-07-2015

 • chyba při zpracování změny materiálu v zakázce při změně z půdorysného zobrazení

30-06-2015

 • funkce pro přímou úpravu dílců nyní lépe hlídá vložené parametry

28-06-2015

 • nové možnosti pro nastavení tvarů a jejich zobrazení

25-06-2015

 • úprava přístupu ke stránkám o aplikaci

22-06-2015

 • zobrazení tvarů při optimalizaci i otočení desek

20-06-2015

 • vylepšení práce tvarů a spojů a automatické aktualizace tvarů

17-06-2015

 • optimalizace automaticky zobrazuje obrábění tvarů, pokud je dostupné

17-06-2015

 • optimalization now automatically shows shapes and production it is on part

15-06-2015

 • DXF nyní automaticky pro kreslení kót používá nativní verzi kótování

12-06-2015

 • vylepšování funkcionality pro plánování pozice nábytku > planview

10-06-2015

 • definice materiálu mohla způsobit chybu vizualizace

08-06-2015

 • chyba při předávání dat do vizualizace způsobovala špatné vykreslení
 • restart

07-06-2015

 • vylepšení uživatelského rozhraní pro půdorysné plánování a obnovu produktů
 • restart

06-06-2015

 • oprava systému číslování zakázek a následně i produktů

05-06-2015

 • vylepšení nastavení hlavního renderu > lepší výsledky při vizualizaci nábytku

03-06-2015

 • chyba v kreslícím modulu způsobovala nemožnost dokončit tvorbu produktu

31-05-2015

 • několik oprav serveru při přijímání dat

30-05-2015

 • přímé přidání dílců nyní umožňuje odesílat pouze části a zrychluje práci při přidávání

27-05-2015

 • zobrazení planvie - malá vylepšení např. neoznačování textu

25-05-2015

 • vylepšení editace položky v databázi

23-05-2015

 • přenos tvarového obrábění do vizualizace

20-05-2015

 • série malých oprav v použitelnosti

17-05-2015

 • testování pro tvarové obrábění a možnost předávání dat přímo do výroby

15-05-2015

 • vylepšování použití půdorysu

12-05-2015

 • přidání vypnutí úchytek přímo na dveře a zásuvky

09-05-2015

 • aktualizace test serveru

07-05-2015

 • oprava možnosti nastavit libovolnou rotaci pro materiál
 • vylepšení práce s kamerou

03-05-2015

 • aktualizace aplikace na hlavním serveru

02-05-2015

 • chyba při kliknutí 2x na Rychle v produktu děkujeme za odhalení - Václav B.
 • vylepšení některých částí pro práci s zdmi

30-04-2015

 • malá vylepšení při práci s elementy

27-04-2015

 • práce s kamerou v PlanView
 • možnost vlastní nastavení rotace textur

25-04-2015

 • vylepšení práce s zdmi a zobrazení ve vizualizaci
 • odstranění starých částí kódu pro práci s prostorem

23-04-2015

20-04-2015

 • oprava při inicializaci nového nastavení pro uživatele

16-04-2015

 • tvorba Python balíčku, který lépe zprostředuje API přístup ke službě
 • nastavení limitů produktů a množství elementů v produktu

14-04-2015

 • vylepšení tvorby výkresů > dostupné na https://test.pripravto.cz
 • vylepšení kreslení optimalizací > lepší kótování

11-04-2015

 • nová verze na Připravto s rozděleným zápisem dat a zjednodušenou aktualizací
 • od 7:40 do 8:20 pozastavena aplikace pro velkou aktualizaci

10-04-2015

 • nastavení pro použití desetinné nastavení výstupů přes CSV
 • při přístupu k položce z databáze, mohlo dojít k chybě

07-04-2015

 • nastavení ořezávání desky dle hran je v základu nastaveno na 0 pokud neexistuje hrana
 • nastavení základní hodnoty pro dvere_vpred na vypnuto

04-04-2015

 • některé vložené řetězce ve funkcích byly špatně převedeny
 • nové překlady a vylepšení zobrazení některých voleb při vytváření produktu

02-04-2015

 • vylepšení v aktualizacích a uzamykání aplikace

31-03-2015

 • lepší práce s uživatelským nastavením
 • v některých situacích docházelo k vložení špatného rozdělení

31-03-2015

 • improvemnts in working with local user settings
 • in some situatiations dividers could make wrong input

27-03-2015

 • rozdělení hlavního uživatelského adresáře od /static

24-03-2015

 • nastavení - vylepšování vytváření vlastního nastavení

21-03-2015

 • optimalizace zobrazení webu na mobilním zařízení

18-03-2015

 • práce na vylepšení optimalizace
 • projekt: rozdělení projektu na oddělené části - optimcabinet, web, db

18-03-2015

 • improvments in optimization
 • projekt: split project to separate parts -optimcabinet, web, db

12-03-2015

 • uživatelské nastavení > možnost zálohovat a vytvářet nové verze nastavení v prohlížeci
 • přidání rozdělení obsahovalo chybu při zákazu vložení oblasti

12-03-2015

 • user settings > you can now make backup or new version of settings in browser
 • add dividers had bug which caused to insert area every time

07-03-2015

 • po úpravách v kalkulacích docházelo k chybnému zobrazení dat
 • vylepšení stahování faktur

04-03-2015

 • kalkulace umožňuje počítat a rozlišovat mezi tloušťkami materiálů automaticky
 • optimalizace zobrazení olepovacích pásek nyní opraveno

28-02-2015

 • kalkulace umožnňuje spustit další část funkce pro ukončení, např. rozpočítání zisku
 • více testů pro jednotlivé funkcionality webové aplikace

23-02-2015

 • PDF přehled, někdy došlo k chybě při výstupu
 • produkt - nastavení vlastních nových kování přímo v produktu

21-02-2015

 • opravy pro původní rozdělení na optimalizace a kalkulace
 • produkt - vytváření a mazání částí na produktu

13-02-2015

 • vylepšení pro optimalizace - přidání zobrazení olepení

10-02-2015

 • rozdělení databázového úložiště na 3 oddělené části pro zakázky, kalkulace, optimalizace
 • zrychlení načítání stránek > odstranění přesměrování

08-02-2015

07-02-2015

03-02-2015

03-02-2015

01-02-2015

 • vylepšení pro nastavení čísla faktury přímo při vytváření faktury
 • testování nové ocproxy pro OptimCabinet

01-02-2015

 • you can now set invoice id per new invoice, when you create it
 • testing of new ocproxy app for OptimCabinet

25-01-2015

23-01-2015

 • tvorba faktury, nyní automatické vytváření data, specifikace variabilního a konstantního symbolu

18-01-2015

 • možnost vytvoření základní faktury přímo z poslední kalkulace
 • kalkulace - vylepšení nastvení pro výpočet olepení desek

12-01-2015

 • vylepšení hlavní části pro rozvržení nábytku > dostpuné v hlavním menu
 • přidání podrobnějšího nastavení pro návrh nábytku

08-01-2015

 • odesílání objednávky jako e-mail na vybraný e-mail
 • aktualizace zpracování CSV výstupů

26-12-2014

 • nová možnost zpracování rozvržení přes planview v menu Experimental
 • import CSV materiálů
 • aktualizace cen materiálů z CSV

22-12-2014

 • přejeme krásné prožití svátků a pěkný další rok

17-12-2014

 • aktualizace přenosu na Alphacam
 • nová služba pro ovládání Alphacamu

14-12-2014

 • přidání možnosti vlastních CSV výstupů
 • definice vlastních fukncí pro CSV výstupy

10-12-2014

 • multi optimalizace dostupná v záložce experimental

06-12-2014

 • testování nastavení vlastní kamery pro vizualizace
 • system: převod na použítí přímo python bez cython kompilace

29-11-2014

 • vylepšování hlavního logování operací > možnost lépe odhalit chyby
 • experimentální funkce přidání tlačítek pro změnu ceny materiálů
 • experimentální funkce - záměna materiálů v celé zakázce

27-11-2014

 • bugoprava chyby nepoužití defaultního materiálu při vizualizaci
 • bugmožnost vizualizovat samotné produkty bez rotace

23-11-2014

 • normální server obsahuje možnost změn materiálů cena a aktualizace
 • možnost použití vlasntích obrázků ve vizualizaci více na blogu http://pripravto.cz/cs/blog/index.html
 • opravy ve funkci pro rozpočítávání

17-11-2014

 • test server nyní obsahuje možnost změny všechy cen v databázi > přímo úprava, bez změny v kalkulaci
 • test server možnost změny materiálu v celé zakázce bez potřeby ručních změn

10-11-2014

 • hotoprava chyby v add_shelve funkci > způsobovala někdy vytvoření vyjímky pro malé prostory, pokud nebylo zadáno množství polic

09-11-2014

 • speed: zrychlení odezvy serveru při načítání > snížení množství stahovaných objektů
 • interface: zobrazení aktivní zakázky s předponou "#"

02-11-2014

 • bug: oprava uploadu na server > testovací server nyní umí správně přijmout data
 • bug: oprava staré chyby s editací, kdy elementy nerespektovaly množství

25-10-2014

 • test: testování před výstavou Pragoligna
 • přidání dalších testovacího serveru na adrese https://test.pripravto.cz
 • speed: testování opravy zrychlení v modulu pro BZR

17-10-2014

 • opravování chyb v některých produkčních funkcích
 • vylepševání materiálů dokumentace a nápovědy

05-10-2014

29-09-2014

 • oprava při zpracování zad > olepení
 • vylepšenování kreslení výkresů - specifikace částí výkresů
 • rozdělení nastavení pro výkresy

13-09-2014

 • vylepšování modulu pro obrábění
 • implementace vrstev a definice pro obrábění
 • série oprav v dokumentaci a vylepšení webu

30-08-2014

 • oprava chyby v rozdělení prostoru, která způsobovala nesprávný výpočet prostoru v některých případech
 • vylepšení přihlašování a odhlašování > nový styl vzhledu
 • spuštění modulu pro obrábění > nyní dostupný na webu
data/new_login.png

10-08-2014

 • iplementace záčátku třídy pro opracování do webového prostředí přes /operations/products/
 • několik testovacích ukázek přes /operations/products/{}/create_test
 • dojde k vytvoření testovacích dat na daném produktu na elementu 0
 • doplnění nového návodu do http://pripravto.cz/quick.html

01-08-2014

 • zpracování možnosti převádět produkty mezi jednotlivými uživateli přes /products/convert
 • spoje zobrazení na obrázcích u elementů

20-07-2014

 • integrace obrábění do hlavních modulů - stále nedostupné na službě
 • testování spojů (ozuby)
 • vylepšování propojení mezi vytváření produktu a úpravou elementů > nyní parametrizováno
data/oc/11.jpg

21-06-2014

 • začátek práce na vylepšení výroby a obrábění
 • testování propojení s AlphaCAM případně dxf2gcode
 • opravy XML a JSON v rozhraní pro čtení /xml/[resource] a /json/[resource]

11-06-2014

 • velké vylepšení v oblasti navrhování > zjednodušení uživatelského prostředí
 • zrychlení základního návrhu pomocí zápisu přímo vybraných parametrů
 • přidání editace posunu elementů přímo ze soupisu dílců

07-06-2014

 • optimalizace možnosti lepšího skládání > šířkově
 • dokončení převodu na nový JSON formát pro výstupy

30-05-2014

 • vylepšení výstupů PDF - možnost vytvářet výstupy univerzálněji
 • postupný přechod na JSON formát na většině datových zdrojů
 • nové logo a video na http://pripravto.cz/videos.html
data/pripravto.png

25-05-2014

 • oprava chyby u položek self.price > byl parametr místo funkce
 • oprava rám > někdy mohlo dojít k chybě při vytváření rámu s výplní ve více místech
 • malé další opravy

18-05-2014

 • Rychlá tvorba produktů - lepší zpětná vazba.
 • Úpravy ve filtrování produktů pro vizualizaci volba NOVIZ.
 • Oprava chyby při celkovém výstupu do PDF - jména materiálů.

13-05-2014

10-05-2014

 • Vylepšení aktualizace webové služby připravto.
 • Možnost lepších úprav vytvořených dílců např. otáčení let.
 • Otáčení let se lépe projevuje v optimalizaci.

07-05-2014

 • Opravy zpracování elementů
 • Implementace optimalizace pro čistý produkt - nyní možné jednodušeji porovnávat
 • Oprava optimalizace různých formátů desek, nedocházelo k předání informací o formátu desku

28-04-2014

 • Vylepšení zpětné vazby tvorby produktů - zobrazení obrázku výrobku rychleji.
 • Oprava chyb u kalkulace.
 • Doplnění překladů a opravy malých chyb.
 • Při aktualizaci serveru, byly upraveny data a aplikace restartována.

23-04-2014

10-04-2014

 • Vylepšení editace jednotlivých elementů na produktu.
 • Značná vylepšení v oblasti vizualizace objektu.
 • Možnost širšího nastavení a voleb u uživatelském nastavení.

05-04-2014

 • Testování zatížení a testování dalších virtuálních strojů.
 • Výstupy a formáty PDF.
 • Nastavení Optimalizace nářezových plánů.

10-02-2014

 • Správa uživatelů přes LDAP a vylepšení přihlašování.
 • Spuštění služby připravto.cz.

01-01-2014

 • První testování připravto.cz.
 • Nákup virtuálního stroje.